Artiklar - Arkiv

Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell

Svenska fastighetsägare lägger allt större vikt vid radonmätningar och radonsanering. …

Läs mer
Hur renoverar man ventilationskanaler som består av papprör?

Infodringsmaterialen VentilFlex® och FuranFlex® har nu även visat sig vara …

Läs mer
Minskad radonhalt genom kanaltätning med FuranFlex

SkorstensFolkets samarbetspartner Kanaltätning i Göteborg AB har anlitats flera gånger …

Läs mer
FuranFlex i historisk teaterbyggnad: Svenska Teatern i Helsingfors

Svenska Teatern i Helsingfors, Finland, bestämde sig för att täta …

Läs mer
Internationell utblick. Relining av ventilationskanaler

FuranFlex och VentilFlex är originalet och installeras nu i över 30 länder! Problematiken …

Läs mer
FuranFlex och VentilFlex är registrerade i BASTA-registret

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende …

Läs mer
Pay off-tid för relining? Jämförelse av driftskostnad vid täta och otäta kanaler

Vi har gjort en kalkyl över driftskostnaden vid täta och …

Läs mer
Resultat från utredning. Renovering av imkanaler

Som ett led i SkorstensFolkets kvalitetsarbete har vi låtit en oberoende …

Läs mer
”VentilFlex är valet när vi renoverar åt Svenska kyrkan”

Maria Magdalena församling äger ett flerfamiljshus med ett 40-tal hyresrätter …

Läs mer
Ledande ventföretag byter till VentilFlex® och FuranFlex®

AB Henriksbergs Verkstäder är ett av Sveriges mest kompletta ventilationsföretag. …

Läs mer