Vi har ständig dialog med ventilationskonsulter som föreskriver relining av ventilationskanalerna med VentilFlex® eller är nyfikna på att göra det.

VentilFlex® ger fullständigt täta kanaler och är den perfekta förberedelsen inför en FTX-konvertering. Produkten används också för att sänka fastighetens radonhalt, förbättra inomhusluften och minska energikostnaderna.

VentilFlex® är typgodkänd för fläkt-i-drift och i skrivande stund har mer än 500000 meter VentilFlex® installerats i svenska fastigheter. Bland beställarna och projekten finns Peab, HSB Göteborg, Signalisten Solna, SKB, Statens Fastighetsverk och många fler.

Du som är ventilationskonsult kan använda våra beskrivningstexter enligt AMA VVS & Kyla 19.

Förslag till beskrivningstext VentilFlex®:
QLG.4 Renovering av ventilationskanaler m.m.

Förslag till beskrivningstext VentilFlex® RKV:
QLG.4 Renovering av ventilationskanaler m.m.

Du är också varmt välkommen att kontakta oss gällande ditt specifika projekt.