FuranFlex® GER FULLSTÄNDIGT TÄTA
ventilationskanaler,
imkanaler och rökkanaler

Relining med FuranFlex®. Originalet som installeras i mer än 30 länder

Relining med vårt miljövänliga kompositmaterial FuranFlex® ger helt täta ventilationskanaler och är en lämplig lösning för alla typer av ventilationskanaler i alla ventilationssystem. Installationen är enkel och håltagningar kan undvikas. FuranFlex® används vid riktigt stora kanaler som överstiger 1 000 mm. När kanaldimensionen är mindre än 1 000 mm rekommenderas relining med VentilFlex®.

Viktiga fördelar:

  • Formar sig efter alla ventilationskanaler och klarar dimensionsförändringar
  • Typgodkänd för installation i eternitkanaler utan sanering
  • Miljövänlig
  • Klarar flera 90-gradersböjar i rad
  • Uppfyller Fläkt-i-drift

Beskrivning FuranFlex®

FuranFlex® är utvecklad och typgodkänd för relining av ventilationskanaler, imkanaler och rökkanaler. Produkten lämpar sig för alla ventilationssystem, såväl FTX och ventilation med frånluftsvärmepumpar som mekanisk ventilation och självdrag. FuranFlex® består av ett kompositmaterial som är lätt, starkt och har utomordentlig isolerförmåga.

FuranFlex® läggs i den ursprungliga kanalen och blåses upp så att FuranFlex® formar sig efter kanalen. Därefter härdas materialet så att kanalformen behålls. FuranFlex® bildar en ny inre kanal, som är fullständigt tät och som har nästan identisk kanalarea med ursprungskanalen. FuranFlex® lämpar sig även för relining av kanaler i eternit och medför att ingen sanering behöver göras. En stor fördel är att inga håltagningar eller andra ingrepp i fastigheten behöver göras.

Typgodkännanden

FuranFlex® är typgodkänd av Kiwa Sverige:

  • TG 0235, ventilations- och imkanaler. Uppfyller även SS EN 12237, täthetsklass D (ventilations- och imkanaler).
  • TG 0249, rökkanaler för olja-, gas-, spannmål- och fastbränsleeldning, ≤350 °C.

FuranFlex® är bedömd av SundaHus, som givit kompositröret högsta bedömningsklass, A. Vidare är FuranFlex® registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas FuranFlex® av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen. Se en sammanfattning av Byggvarubedömningens utlåtande (2018-03-19) >

Används också till rökkanaler

FuranFlex® används också vid tätning av skorstenar för gas, olja och spannmål. Högsta rökgastemperatur är ≤350 °C. FuranFlex® finns också i ytterligare ett utförande, FuranFlex® RWV, för rökkanaler vid fastbränsleeldning.

Garanti

SkorstensFolket lämnar 25 års garanti på FuranFlex® vid relining av ventilations- och imkanaler. Vid installation i rökkanaler lämnas 10 års garanti. Garantierna gäller såväl arbete som material.

25 års garanti

FuranFlex® kompositrör kan även, utöver nedan kopplade BSAB-koder för kategorin Ventilationskanaler, kopplas till PQ – Rökkanaler och avgaskanaler.

Egenskaper

Rökgastemperatur, max 350 °C
Värmeutvidgningskoefficient 24,10-6 m/m. K.
Material Komposit
Brandklassificering B-s1,d0
Täthetsklass D
Draghållfasthet 150 N/mm²
Längd 3-80 m
Värmeledningsförmåga 0,4 W/mK
Kylkapacitet -50 °C
Inre skrovlighet <0,35 mm
Temperaturklass T350
Korrosionsklass V2
Godstjocklek ≈ 3 mm
Densitet 1700 kg/m³
Tryckklass N1/P1
Möjlig maximal sidodragning 90 °
Diameter 60-1200 mm

Se hur relining med FuranFlex® går till

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss på huvudkontoret! Vi har lång erfarenhet av relining av ventilationskanaler.

Företagsuppgifter

Telefon & E-post

Göteborg: 031 – 91 28 00
Stockholm: 08 – 651 79 00
info@furanflex.se

Postadress

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Box 8826
402 71 Göteborg

Besökadress

SFSAB SkorstenFolket
Ringögatan 6
417 07 Göteborg