VentilFlex®  och FuranFlex®  Tillhandahålls AV
SFSAB SKORSTENSFOLKET SVERIGE

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Vårt huvudkontor finns i Göteborg och våra lokalkontor är spridda till mer än 40 orter i Sverige.

Våra medlemsföretag är certifierade att installera VentilFlex® och FuranFlex® enligt Behörig SkorstensEntreprenör®. Det innebär att installationen utförs av fackmän med gedigna kunskaper och goda referenser.

Alla medlemsföretag genomgår vidareutbildningar som gör att de alltid är up-to-date med nya rön och gällande lagkrav. Alla installationer av VentilFlex® och FuranFlex® dokumenteras och protokollförs. Dokumentationen gör att allt är spårbart vilket bland annat underlättar garantifrågor.

SFSAB SkorstensFolket Sveriges webbplats >

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss på huvudkontoret! Vi har lång erfarenhet av relining av ventilationskanaler.

Företagsuppgifter

Telefon & E-post

Göteborg: 031 – 91 28 00
Stockholm: 08 – 651 79 00
info@furanflex.se

Postadress

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Box 8826
402 71 Göteborg

Besökadress

SFSAB SkorstenFolket
Ringögatan 6
417 07 Göteborg