VentilFlex®  och FuranFlex®  Tillhandahålls AV
SFSAB SKORSTENSFOLKET SVERIGE

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Vårt huvudkontor finns i Göteborg och våra lokalkontor är spridda till mer än 40 orter i Sverige.

Våra medlemsföretag är certifierade att installera VentilFlex® och FuranFlex® enligt Behörig SkorstensEntreprenör®. Det innebär att installationen utförs av fackmän med gedigna kunskaper och goda referenser.

Alla medlemsföretag genomgår vidareutbildningar som gör att de alltid är up-to-date med nya rön och gällande lagkrav. Alla installationer av VentilFlex® och FuranFlex® dokumenteras och protokollförs. Dokumentationen gör att allt är spårbart vilket bland annat underlättar garantifrågor.

SFSAB SkorstensFolket Sveriges webbplats >

Eneff

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är medlem i Energieffektiviseringsföretagen (Eneff). Vi använder oss av energieffektiv teknik vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet.

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss på huvudkontoret! Vi har lång erfarenhet av relining av ventilationskanaler.

Företagsuppgifter

Telefon & E-post

Göteborg: 031 – 91 28 00
Stockholm: 08 – 651 79 00
info@furanflex.se

Postadress

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Box 8826
402 71 Göteborg

Besökadress

SFSAB SkorstenFolket
Ringögatan 6
417 07 Göteborg