VentilFlex® OCH VentilFlex® RKV
ger fullständigt täta
ventilationskanaler

Relining av Ventilationskanaler.
Maximal kvalitet till rätt pris

Kompositröret VentilFlex® tätar ventilationskanaler och imkanaler av alla slag. Produkten kännetecknas av hög kvalitet i kombination med ett pressat pris. Succén har blivit enorm och idag installeras VentilFlex® i mer än 30 länder. En av flera anledningar är den smidiga installationen där håltagningar och andra ingrepp i fastigheten helt kan undvikas.

Det finns två modeller, VentilFlex® och VentilFlex® RKV. VentilFlex® har brandklassificering B-s1,d0. VentilFlex® RKV har brandklassificering A2-s1,d0.

VentilFlex® erbjuds vid kanaldimensioner upp till 1 000 mm. För att täta riktigt stora ventilationskanaler, med dimension över 1 000 mm, används FuranFlex®.

Viktiga fördelar:

  • Formar sig efter alla ventilationskanaler och klarar dimensionsförändringar
  • Typgodkänd för installation i eternitkanaler utan sanering
  • Miljövänlig
  • Klarar flera 90-gradersböjar i rad
  • Uppfyller Fläkt-i-drift

Beskrivning

VentilFlex® är anpassat och typgodkänt för att täta ventilationskanaler och imkanaler. Produkten passar alla etablerade ventilationssystem, såväl FTX-system och ventilation med frånluftsvärmepumpar som mekanisk ventilation och självdrag.

Kompositmaterialet i VentilFlex® är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga. VentilFlex® installeras i det befintliga kanalsystemet oavsett material i omslutningsväggarna. Produkten lämpar sig även för relining av kanaler i eternit och medför att ingen sanering behöver göras. Med VentilFlex® kan håltagningar och andra ingrepp i fastigheten undvikas.

Vid installationen formas VentilFlex® med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. Resultatet blir en tät och slät kanal, helt utan skarvar. VentilFlex® anpassar sig till kanalen så att hela kanalarean utnyttjas.

Typgodkännanden

VentilFlex® och VentilFlex® RKV är typgodkända av Kiwa Sverige. 

VentilFlex® är också bedömt av SundaHus, som givit kompositröret högsta bedömningsklass, A. Vidare är VentilFlex® registrerat i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas VentilFlex® av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen. Se en sammanfattning av Byggvarubedömningens senaste utlåtande (2018-03-19) >

VentilFlex® och VentilFlex® RKV är brandbeständiga och uppfyller höga krav enligt nedan.

VentilFlex®

TG 1217, täthetsklass D enligt SS EN 12237, brandklassificering B-s1,d0. För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen. Värmehärdighet: 450 °CVentilFlex® RKV

TG 1216, täthetsklass D enligt SS EN 12237, brandklassificering A2-s1,d0. För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 60 för brandgaser i den renoverade kanalen. Värmehärdighet: 1000 °C

Garanti

SkorstensFolket Sverige AB lämnar upp till 25 års garanti på VentilFlex® och VentilFlex® RKV. Garantin gäller både material och arbete.

25 års garanti

Egenskaper

Möjlig maximal sidodragning90 °
Inre skrovlighet<0,35 mm
Värmeledningsförmåga0,4 W/mK
Godstjocklek≈ 3,0 mm
Draghållfasthet150 N/mm²
TäthetsklassD
MaterialKomposit
Kylkapacitet-50 °C
Densitet1700 kg/m³
Diameter80 - 1000 mm
Värmeutvidgningskoefficient24,10-6 m/m. K
Brandteknisk klassEI 15, EI 60
BrandklassificeringA2-s1,d0, B-s1,d0
Längd3 - 80 m
Korrosionsklass3 - 12 pH
Värmehärdighet450, 1000 °C

Så går det till att täta ventilationskanaler med VentilFlex®

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss på huvudkontoret! Vi har lång erfarenhet av relining av ventilationskanaler.

Företagsuppgifter

Telefon & E-post

Göteborg: 031 – 91 28 00
Stockholm: 08 – 651 79 00
info@furanflex.se

Postadress

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Box 8826
402 71 Göteborg

Besökadress

SFSAB SkorstenFolket
Ringögatan 6
417 07 Göteborg