Utifrån ett konkret exempel har vi jämfört kostnader, slutresultat och ingrepp i de boendes vardag för nyinstallation och relining av ventilationskanaler. I exemplet behövde totalt 735 meter murade ventilationskanaler åtgärdas. 105 lägenheter innefattades. Relining med kompositröret FuranFlex® valdes och kostnaderna har jämförts med installation av nya ventilationskanaler.*


Relining Nyinstallation
Jämförelse SEK ca 750 000 SEK ca 2 200 000 SEK
Besök/lägenhet 1 besök 4-5 besök

Klicka här för att läsa foldern som jämför nyinstallation och relining >>

*Uppgifterna lämnade och beräkningarna utförda av Energi & Miljöteknik AB’s projektledare, Tony Wågestrand. Frånluftskanalerna var murade och för kanaltätningen valdes FuranFlex. FuranFlex är ett formbart insatsrör av komposit som anpassar sig efter kanalerna. Med FuranFlex kan kanalarean behållas vilket gör metoden jämförbar med installation av nya ventilationskanaler.


Vill du ha mer information om FuranFlex och VentilFlex?

Välkommen att kontakta Jörgen Tellestam på SkorstensFolket Sverige AB.
Tel: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@furanflex.se


SkorstensFolket Sverige AB
är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Våra samarbetsföretag är behöriga att installera 
FuranFlex® och VentilFlex® och utför uppdrag åt kommersiella fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.

FuranFlex och VentilFlex är kompositrör för relining av ventilations- och imkanaler. De installeras i mer än 30 länder och SkorstensFolket har agenturen för den nordiska marknaden. Mer än 300 000 meter FuranFlex och VentilFlex har installerats i svenska fastigheter.

FuranFlex och VentilFlex är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. FuranFlex och VentilFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Dessutom rekommenderas FuranFlex och VentilFlex av Byggvarubedömningen.