Visste du att cirka 80 % av alla flerbostadshus har ventilationskanaler som läcker?*

Konsekvenserna är allvarliga. Föroreningar och oönskad lukt sprids, vilket leder till undermålig luftkvalitet och dålig boendehälsa. Dessutom blir det väldigt kostsamt eftersom energiförbrukningen skjuter i höjden när ett ventilationssystem är satt ur balans.

Vi tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex® till ventilationsföretag och fastighetsägare som vill åtgärda en underkänd OVK eller “bara” uppnå friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.

VentilFlex® och FuranFlex® är originalet för relining/kanaltätning som blivit en succé både i Sverige och internationellt. Idag installeras VentilFlex® och FuranFlex® i mer än 30 länder över hela världen. I Sverige har vi certifierade installationsföretag på mer än 40 orter.

*Förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014. Fastigheter byggda före 1990 är särskilt drabbade.

Kontakta oss för mer information eller för att få en bedömning och offert!

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: info@furanflex.se