FuranFlex och VentilFlex är originalet och installeras nu i över 30 länder! Problematiken med läckande ventilationskanaler finns både i Sverige och internationellt.

I många fall måste ventilationskanalerna åtgärdas och då står valet mellan installation av nya kanaler och tätning av de befintliga. Slutresultatet är samma men skillnaden i kostnad är stor, nästan gigantisk.

 

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex har många positiva effekter:

– Bättre luft i lägenheterna / mindre föroreningar
– Minskad radonhalt
– Mindre buller från fläktar
– Ökat välbefinnande hos de boende
– Minskade energikostnader
– Ökad lönsamhet för fastighetsägare
– Bättre ekonomi för bostadsrättsföreningar