SkorstensFolkets samarbetspartner Kanaltätning i Göteborg AB har anlitats flera gånger för att minska radonvärdena i svenska fastigheter. Ett exempel är när Kanaltätning utförde radonsanering i bostadsrättsföreningen Gånghester. Genom att täta ventilationskanalerna förbättrades luftcirkulationen och radonhalten hamnade under det svenska gränsvärdet (<200 Bq/m³).

Ventilationskanalerna tätades i 5 huskroppar med 15 lägenheter i varje huskropp. Därtill monterades suglådor och fläktar. Relining med FuranFlex (dimension ø125 mm) var en viktig del av projektet och den totala längden kanal som tätades var cirka 1200 m.

Radonvärde före kanaltätning, medelvärde:
350-400 Bq/m³

Radonvärde före kanaltätning, högst uppmätta värde:
1080 Bq/m³

Radonvärde efter kanaltätning:
Vid projektets slut hade samtliga lägenheter en radonhalt under det svenska gränsvärdet (<200 Bq/m³).

FuranFlex och VentilFlex är insatsrör av komposit som används till tätning av ventilations- och imkanaler. Produkterna tillhandahålls av SkorstensFolket Sverige AB som har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.

Kanaltätning i Göteborg AB utför relining av ventilationskanaler. Företaget arbetar främst i västra Sverige och medarbetarna är certifierade att installera FuranFlex och VentilFlex.