Som ett led i SkorstensFolkets kvalitetsarbete har vi låtit en oberoende konsult utreda hur insatsrören FuranFlex® RWV och VentilFlex® RKV uppfyller Boverkets föreskrifter för imkanaler klass 1a. Nu är resultaten från utredningen färdiga för publicering.

 

Konsultens sammanfattning av utredningen, ord för ord:

”För att minska risken för brand i en byggnad där en fettbrand utbryter i en imkanal till en restaurang i byggnaden, ska imkanalen uppfylla Boverkets byggregler – BBR – samt en utarbetad branschrekommendation med bred förankring.

Boverkets byggregler föreskriver att materialet i imkanaler för storkök ska uppfylla brandklassen reaktion till brand A2-s1,d0, täthetsklass C samt brandklassen EI 60 för brandskiljande integritet och isolering.

Produkterna FuranFlex RWV och VentilFlex RKV har genom provning verifierat kraven A2-s1,d0, kravet EI 60 samt den högsta täthetsklassen eller täthetsklass D. Produkterna är Typgodkända för dessa klasser enligt kraven för typgodkännande.

Imkanaler i storkök ska, enligt BBR, dessutom vara provade för inre brand i kanalen enligt standarden ISO 6944-2:2009.

Plåtbranschen ställer krav i olika klasser för imkanaler. Den högsta klassen för en imkanal är 1a.

Provning har utförts med produkterna FuranFlex RWV och VentilFlex RKV enligt ISO 6944-2:2009. Bedömning efter provningen för avsedd användning som imkanaler för dessa produkter är enligt nedan.

Klass 1a vid renovering genom infordring av följande kanaler:

– Murade kanaler
– Gjutna kanaler – asbestkanaler
– Svartplåtskanaler

Kanaler utförda av spirorör eller tunnplåt ska ersättas med ett rör i ett högkvalitativt rostfritt stål istället för FuranFlex RWV eller VentilFlex RKV.

Ventilationskanaler som är renoverade med FuranFlex RWV eller VentilFlex RKV uppfyller dessutom kraven för evakuering av brandgaser vid eventuell brand i byggnaden.”