BeBo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, har nu publicerat en förstudie på temat Lukter och Ventilation. BeBo undersöker om oönskade lukter kan relateras till olika typer av bostadsventilation. BeBo tittar också närmare på om informationen i så fall kan användas av fastighetsägare inför beslut om att åtgärda ventilationen.

Oönskade lukter kan åtgärdas med FuranFlex® och VentilFlex®

– Oönskade lukter är en anledning till att ventilationen tätas med FuranFlex® och VentilFlex®. Täta ventilationskanaler är ett måste för att minimera luktspridning. Det är mycket bra att BeBo belyser detta område och det är extra kul att de refererar till oss och använder vårt bildmaterial, säger Jörgen Tellestam, SkorstensFolket Sverige AB.

Boendehälsa, OVK och minskade energikostnader

– Boendehälsa är ett annat viktigt argument för våra kunder. Med FuranFlex® och VentilFlex® kan radonvärdena minska och luften bli mer hälsosam. Detta är viktiga aspekter som tyvärr glöms bort ibland. Ofta väntar fastighetsägare med att täta ventilationskanalerna tills situationen är akut, till exempel vid en underkänd OVK-besiktning eller när energikostnaderna skjutit så mycket i höjden att fastighetsägaren känner sig tvungen att agera, säger Jörgen Tellestam.

BeBo skriver i förstudien:

”Alla fastighetsbolagens representanter uppger att de får klagomål från hyresgästerna avseende lukter, och de vanligaste klagomålen avser cigarettrök och spridning av matos mellan lägenheterna eller ut i trappuppgången. De anger också att det finns kopplingar mellan typ av ventilationssystem och luktspridning. Flest problem uppges för självdragsventilation och frånluftsventilation. Även för FTX med roterande värmeväxlare upplevs problem, framförallt om det är obalans mellan till- och frånluft.” Läs hela förstudien >>

Kontakta oss för mer information! Vi försöker besvara alla frågor som rör relining av ventilationskanaler.

031-91 28 00
08-651 79 00
info@skorstensfolket.nu