FuranFlex® och VentilFlex® är kompositrör från SkorstensFolket Sverige AB. Utvecklade för ventilationskanaler och imkanaler.

OTÄTA VENTILATIONSKANALER SKAPAR ONÖDIGA KOSTNADER OCH DÅLIG BOENDEMILJÖ

Omkring 80 % av alla flerbostadshus bedöms ha läckande ventilationskanaler (förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014). Fastigheter byggda före 1990 är särskilt drabbade, och konsekvenserna är allvarliga. Otäta ventilationskanaler och imkanaler orsakar dålig luftkvalitet där lukter och föroreningar sprids. Dessutom går pengar upp i rök när dyrbar energi sipprar ut ur fastighetens ventilationssystem.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har allt att vinna på att täta sina kanaler. Många investerar i värmeåtergivningssystem men glömmer de stora energiförlusterna i otäta kanalsystem. Tätning av ventilationskanaler och imkanaler är en klok ekonomisk investering som ger ökad livskvalitet för de boende och en mer energismart fastighet.

VILKET SYSTEM SKA VI VÄLJA?

Viktiga aspekter vid valet av system är att kanaltätningen kan göras smidigt utan inverkan på de boende samt att det nya materialet håller högsta klass. Rätt metod och materialval möjliggör maximal säkerhet och längre livslängd, vilket gör kanaltätningen till en mer lönsam affär.

Läs mer >

Insatsror

Vi på SFSAB SkorstensFolket Sverige AB har varit aktiva sedan 1977 och ansvarat för material och arbete i en lång rad projekt. Det gäller både kanaltätning i flerbostadshus och renoveringar av imkanaler i storkök. Den långa erfarenheten har gett oss gedigna kunskaper om kanaltätning. Vi har valt att arbeta med två ledande system för relining av ventilationskanaler och imkanaler.

FuranFlex® och VentilFlex® är omsorgsfullt testade insatsrör av komposit som installeras i fastighetens nuvarande ventilationskanaler och imkanaler. Den befintliga kanalarean utnyttjas med så gott som bibehållen kanalarea. Installationen av FuranFlex och VentilFlex genomförs utan att problem uppstår för de boende – och slutresultatet talar för sig själv:

- God luftkvalitet utan lukter och föroreningar
- Minskat fläktbuller
- Nöjdare boende och en mer attraktiv fastighet
- Lägre energikostnader
- Förbättrad ekonomi för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

FuranFlex och VentilFlex passar alla ventilationssystem på marknaden. Det gäller FTX-system, men också ventilation med frånluftsvärmepumpar, mekanisk ventilation samt självdrag.
Att täta kanalerna är minst lika viktigt som att uppgradera ventilationssystemet. Både ur ett boendeperspektiv och för fastighetens ekonomi.

Läs mer om insatsrören >

kanaltatning FuranFlex och VentilFlex tar fram det bästa ur FTX-systemet
tatning ventilationskanaler Effektivare funktion med FuranFlex och VentilFlex
Minskade kostnader vid ventilation med frånluftsvärmepump

FuranFlex och VentilFlex består av ett omsorgsfullt utvecklat kompositmaterial som är anpassat för renovering av ventilationskanaler och imkanaler.  Insatsrören passar alla slags ventilationskanaler för tilluft och frånluft samt imkanaler i klass 1, 2 och 3. För relining av imkanaler i klass 1 används VentilFlex RKV. VentilFlex och VentilFlex RKV kombinerar hög kvalitet med ett pressat pris och erbjuds upp till dimensionen 300 mm. Vid större dimensioner, upp 1000 mm, används FuranFlex. Ett mjukt, flexibelt och miljövänligt kompositrör installeras i ventilationskanalen eller imkanalen. Kompositröret formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga.

FuranFlex och VentilFlex minimerar antalet håltagningar samtidigt som kanalarean nästan helt behålls. Insatsrören är lätta, starka och har utmärkt isolerförmåga. De står emot höga temperaturer och är ett säkert val ur brandsynpunkt. FuranFlex och VentilFlex kan installeras i alla ventilationskanaler och imkanaler oavsett material i omslutningsväggarna. Till och med Eternit klaras galant av FuranFlex och VentilFlex.

Samtliga produkter – FuranFlex, FuranFlex RWV, VentilFlex och VentilFlex RKV – är typgodkända av Kiwa Sverige.

FuranFlex och VentilFlex är även bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.

FuranFlex® och VentilFlex® finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas FuranFlex och VentilFlex av Byggvarubedömningen. Se Byggvarubedömningens senaste utlåtande (2015-04-16) >

25garanti         Sundahus_webb_SkorstensFolket

basta-logo-rgb-large      bvb-logo-webb  Grön

 

PRODUKTER


ANVÄNDNING:
Ventilationskanaler, Imkanaler
Rökkanaler

KRAVUPPFYLLELSE:
TG 0235, SS EN 12237
täthetsklass D (ventilations- och imkanaler)

TG 0249, ≤350° C (rökkanaler)


ANVÄNDNING:
Rökkanaler,
(fast bränsle eldning)

KRAVUPPFYLLELSE:
TG 1095, ≤450° C (rökkanaler)


ANVÄNDNING:
Ventilationskanaler
Imkanaler

KRAVUPPFYLLELSE:
TG 1217, SS EN 12237, täthetsklass D, brandklassificering B-s1,d0 (ventilations- och imkanaler).

För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen.


ANVÄNDNING:
Ventilationskanaler,
imkanaler

KRAVUPPFYLLELSE;
TG 1216, SS EN 12237, täthetsklass D, brandklassificering A2-s1,d0 (ventilations- och imkanaler).

För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 60 för brandgaser i den renoverade kanalen.

FuranFlex och VentilFlex ser ut som en brandslang vilken förs ner i det befintliga kanalsystemet.

Installationen sätts igång på avtalad tid. Vardagen pågår som vanligt för den boende medan installatören arbetar snabbt och självständigt.

FuranFlex och VentilFlex installeras under en effektiv arbetsprocess. Fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen får en komplett dokumentation över utfört arbete.

25 års garanti lämnas på både material och arbete. En trygghet för beställaren och ett tecken på tillförligheten hos FuranFlex och VentilFlex.

Slutresultatet blir en trevligare boendemiljö med fräschare luft och mindre buller. Nöjda boende gör fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen mer attraktiva.

Med FuranFlex och VentilFlex höjs livskvalitén i flerbostadshus. Trivsammare för de boende och en bra affär för fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen.

FuranFlex och VentilFlex ser ut som en brandslang vilken förs ner i det befintliga kanalsystemet.

En behörig installatör drar in slangen i lägenheten genom arbetshålet.

Vid installationen används en särskild ångmaskin som drivs med gas.

FuranFlex och VentilFlex ansluts till ångmaskinen och slangen formas med tryckluft.

Vattenånga gör att slangen härdas. Resultatet blir ett insatsrör som utnyttjar hela kanalarean.

Insatsröret kapas av och man ser hur det format sig efter kanalen.

Installationen är färdig och plastfolien avlägsnas.

FuranFlex och VentilFlex har anslutits till köksfläkten. Utsuget av matos blir effektivt och hela fastigheten får ett friskare inomhusklimat.

FuranFlex och VentilFlex är registrerade i BASTA-registret

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende …

Läs mer

Pay off-tid för relining? Jämförelse av driftskostnad vid täta och otäta kanaler

Vi har gjort en kalkyl över driftskostnaden vid täta och …

Läs mer

Resultat från utredning. Renovering av imkanaler

Som ett led i SkorstensFolkets kvalitetsarbete har vi låtit en oberoende …

Läs mer
Se artikelarkiv

Klicka på någon av kartans markörer för att hitta din närmaste entreprenör inom SkorstensFolket Sverige.

Ladda karta...

N Norrlands inland

  Fredrikssons Skorstensservice AB

  Nurmasuando
  98010 Vittangi
  Tel: 0981 – 440 34
  Mob: 070 – 593 25 24
  E-post: skorstensfixaren@hotmail.com

N Norrlands kustland

  Luleå Byggtjänst AB

  Mjölkuddsvägen 17
  973 41 Luleå
  Mobil: 0705-26 65 53
  Mobil: 0703-75 69 00
  E-post: hans@luleabyggtjanst.se
  www.luleabyggtjanst.se

  Skorstensfolket Taflins Murservice AB

  Ruthbådan 52
  907 88 Täfteå
  Mobil: 0703-79 91 87

Södra Götaland

Södra Norrlands inland

Södra Norrlands kustland

Västra Götaland

Västra Svealand

Öland och Gotland

  Skorstensfolket Sydost AB

  Polhemsgatan 29
  371 40 Karlskrona
  Tel: 0455-147 00
  Mobil: 0709-45 70 70
  Mobil: 0709-45 70 71
  E-post: skorstensfolket@live.se

Östra Götaland

  Skorstensfolket i Östergötland AB

  Vintergatan 10
  591 32 Motala
  Tel: 0140-527 60
  Fax: 0140-529-60
  Mobil: 0705-20 25 42
  Mobil: 0705-27 80 67
  E-post: anders@skorstenimotala.se
  www.skorstenimotala.se

  Ventilation- & Skorstensgruppen AB

  Sjövägen 7
  576 33 Sävsjö
  Tel: 073-443 38 35 Andreas
  Tel: 073-443 38 34 Tomas

  E-post: tomros@outlook.com
  www.sfgotaland.se

   

  ÅP:s Bygg & Murning AB

  Montörvägen 2
  590 83 Storebro
  Tel: 0492-318 36
  Mobil: 0706-88 87 38

Östra Svealand

Ingen plats vald

Byggvarubedömningen 2015-04-16

FuranFlex/VentilFlex insatsrör och komposit, miljödatablad

Typgodkännandebevis 0235

FuranFlex för ventilationskanaler och imkanaler

Typgodkännandebevis 1216

VentilFlex RKV för ventilationskanaler och imkanaler

Typgodkännandebevis 1217

VentilFlex för ventilationskanaler och imkanaler

Vägledande prislista

exkl. moms 2014-02-03

Vår folder om kanaltätning

Läs mer om kompositrören FuranFlex och VentilFlex

Jämförelse av nyinstallation och kanaltätning

Skillnad i kostnad och slutresultat?

Vid frågor kontaktar du oss på huvudkontoret. Vi har gedigen erfarenhet av ventilationssystem och relining.

 • Postadress

 • SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
 • Box 8826
 • 402 71, Göteborg
 • Besökadress

 • SFSAB SkorstenFolket
 • Ringögatan 6
 • 417 07 Göteborg