Åke Martinsson förstärker SkorstensFolket Sverige AB

Åke Martinsson lämnar REC Indovent efter 19 år som produktchef …

Läs mer

SkorstensFolket är medlem i EEF, Energieffektiviseringsföretagen

VentilFlex® och FuranFlex® används för att göra ventilationskanaler helt täta. …

Läs mer

Ny smart ventilation och minskad energianvändning med 60 %

Valla Torg i södra Stockholm är en viktig del av …

Läs mer

En jämförelse av nyinstallation och relining av ventilationskanaler

Utifrån ett konkret exempel har vi jämfört kostnader, slutresultat och …

Läs mer

BeBo ger relining med kompositrör högst betyg i ny projektrapport

BeBo:s/WSP:s nyligen publicerade projektrapport, Tätning av ventilationskanaler, jämför och betygsätter …

Läs mer

Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell

Svenska fastighetsägare lägger allt större vikt vid radonmätningar och radonsanering. …

Läs mer

Hur renoverar man ventilationskanaler som består av papprör?

Infodringsmaterialen VentilFlex® och FuranFlex® har nu även visat sig vara …

Läs mer

Minskad radonhalt genom kanaltätning med FuranFlex

SkorstensFolkets samarbetspartner Kanaltätning i Göteborg AB har anlitats flera gånger …

Läs mer

FuranFlex i historisk teaterbyggnad: Svenska Teatern i Helsingfors

Svenska Teatern i Helsingfors, Finland, bestämde sig för att täta …

Läs mer

Internationell utblick. Relining av ventilationskanaler

FuranFlex och VentilFlex är originalet och installeras nu i över 30 länder! Problematiken …

Läs mer

FuranFlex och VentilFlex är registrerade i BASTA-registret

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende …

Läs mer

Pay off-tid för relining? Jämförelse av driftskostnad vid täta och otäta kanaler

Vi har gjort en kalkyl över driftskostnaden vid täta och …

Läs mer